διασκέδαση

Αιγόκερως

Για την εβδομάδα από 18/1/2021

Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα οικονομικά σας. Θα παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες. Είναι θέμα δικού σας χειρισμού αν θα επωφεληθείτε από ευκαιρίες που έρχονται. Καιρός να επανορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος. Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συνθήκες εργασίας σας και μάλιστα οριστικά. Από το πόσο έχετε προετοιμαστεί, εξαρτάται και η επιτυχία σας. Στο μεταξύ μην κάνετε παράλογα έξοδα.

Χαλιναγωγήστε τα πάθη σας και περιορίστε τις καταχρήσεις που είστε ιδιαίτερα επιρρεπείς. Το ερωτικό σας πάθος μεγαλώνει αυτή την περίοδο.

ΤΥΧΗ
Αριθμοί: 4, 23, 25
Ημέρα: Σάββατο