διασκέδαση

Υδροχόος

Για την εβδομάδα από 12/11/2018

Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σας θα είναι στραμμένο στον οικονομικό τομέα. Όμως, λίγο αργότερα θα μπείτε σε μία διαφορετική φάση αντίληψης τόσο για τα καθημερινά σας ζητήματα, όσο και για τη θέση που παίρνετε απέναντι στα οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να κλείσετε οικονομικές τρύπες και στη συνέχεια να βάλετε καινούρια οικονομικά θεμέλια, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει η υποδομή για αυτό.

Φροντίστε να είστε αντικειμενικοί στις κρίσεις σας αφενός και αφετέρου να σκέφτεστε τις συνέπειες αν ο τρόπος που επικοινωνείτε δεν είναι αμερόληπτος και είναι επιθετικός.

ΤΥΧΗ
Αριθμοί: 14, 30, 37
Ημέρα: Δευτέρα