διασκέδαση

Ζυγός

Για την εβδομάδα από 30/3/2020

Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απασχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελματική θέση. Κάποιοι από εσάς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα βρείτε κοινά στοιχεί και ενδιαφέροντα με κάποια άτομα που θα σας προσεγγίσουν. Όμως προσέξτε.

Το ταίρι σας εμφανίζει μια διάθεση να ελέγχει την κάθε σας κίνηση. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό να φέρει προβλήματα, όσο και την ανάγκη σας για αποδέσμευση. Η ανυπομονησία σας ενδέχεται να δημιουργήσει νευρώσεις στο σύντροφό σας. Προσοχή!!

ΤΥΧΗ
Αριθμοί: 11, 19, 25
Ημέρα: Δευτέρα