διασκέδαση

Ζυγός

Για την εβδομάδα από 18/1/2021

Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρίσκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με τις καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος όμως συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητήματά σας, που μπορεί να αφορούν την ιδιωτική σας ζωή, την οικογενειακή σας ή και τις περιουσιακές υποθέσεις σας. Πρέπει να δείτε πιο ρεαλιστικά το μέλλον σας βάζοντας μια καλή τάξη στις προσωπικές υποχρεώσεις σας. Πρέπει όμως να διατηρείτε τις σχετικές επιφυλάξεις με τους οικογενειακούς σας φίλους.

Αν νομίζετε ότι η σχέση αυτή μπορεί να διορθωθεί πρέπει να προσπαθήσετε πολύ και οι δύο. Δεν μπορείτε όμως λόγω της παρορμητικής φύσης του χαρακτήρα σας να επιχειρείτε πράγματα βιαστικά ή να λέτε κουβέντες αυθόρμητες που μπορεί να παρεξηγηθούν.

ΤΥΧΗ
Αριθμοί: 6,15, 24
Ημέρα: Τετάρτη