χιούμορ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
jokes

jokes
Θερμόμετρο

-Έβαλα χθες θερμόμετρο και είχα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα
-Τί είναι αυτό;

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
-Δέκα τα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ