ξενοδοχεία

Προσφορές: Πάρος

ξενοδοχείο

Η προσφορά ισχύει από 1/1/2011 έως 1/1/2100

δοκιμή

ΠΑΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ

(+30) 22840 22435 / 23555
fax (+30) 22840 22436
Athens tel. (+30) 210 6531746 / 6546515